Make your own free website on Tripod.com

Rules Untuk Auto-Operator Channel

1. Tiada Script War Digunakan Oleh Operator Channel

2. User yang mempunyai voice dan operator perlu dilindungi dari autokick script

3. Jikalau boleh sila pakai nick yang diaddkan sebagai op

Rules Untuk Super-Operator Channel

1. Tiada Script War Digunakan Oleh Operator Channel

2. User yang mempunya voice dan operator perlu dilindungi dari autokick script

3. Jikalau boleh sila pakai nick yang diaddkan sebagai op

4. Berikan keutamaan untuk vop lama dan user yang aktif didalam channel untuk dinaikkan sebagai AOP

*peraturan² ini akan ditambah dari masa ke semasa*

*Mana - mana operator yang melanggar peraturan akan diber amaran @ dibuang dari senarai*